Jwenn dènye nouvèl ak dènye nouvèl yo!

Souliye a ap transfome peyi ki anba a Metrorail Miami an nan yon paklineye 10 kilomet, santye iben, ak destinasyon atizay piblik.

Ouvèti nan faz jiska 2026.


Nan River Room

Foto kredi: Robin Hill ©2021

Jimnastik iben an

Foto kredi: Ochomasdiez 2024

Pwomenad la

Foto kredi: Sam Oberter ©2022

Nan Oolite Room

Foto kredi: Sam Orbeter ©2022

Ore yon Vwayaj nan Soulinye a

Kontakte pou enfomasyon

Yoga nan souliye a

July 20, 2024
Yogis! Friends of The Underline is pleased to offer free Underline yoga classes powered by Baptist Health South Florida every Saturday morning from 9 AM to 10 AM at The Underline […]

Enskri isit la

Yoga nan souliye a

July 27, 2024
Yogis! Friends of The Underline is pleased to offer free Underline yoga classes powered by Baptist Health South Florida every Saturday morning from 9 AM to 10 AM at The Underline […]

Enskri isit la

Kiltivatè mache nan The Underline

July 27, 2024
The Underline is thrilled to welcome back the Farmers Market and Clothing Swap! Join us on Saturday from 9 AM – 4 PM at The Underline’s Brickell Backyard Promenade green […]

Enskri isit la

The Underline Opens Phase 2: The Hammock Trail

Denye Nouvel

Abonman

Abonman nan The Underline bilten pou resevwa denye nouvel sou evenman, pwogre, ak nouvel enpotan sou pak la.

Bay don

The Underline Faz 3 selebrasyon tè

Près