Jwenn dènye nouvèl ak dènye nouvèl yo!

"Teknoloji a pral konjonktif tisi ki lyen pep la, kote ak aktivite nan The Underline 120 Acres. "

– Meg Daly, Fondate zanmi The Underline

Ki sa teknoloji vle di pou pak ak espas piblik?

Nou vize konekte ak enspire kominote nou an pa kreye nati, edikasyon, ak sante ak byennet eksperyans konsantre ak resous pou moun yo etap deyo kay yo epi jwi van an fre nan zon iben nan Miyami pandan yo ap toujou konekte.

 • Enfome pak-amateurs sou resous yo anpil, aktivite, ak pwogram ki disponib sou The Underline
 • Ankouraje moun nan kominote a pou pase tan nan lanati epi aprann sou Flora lokal la ak fauna, istwa ak kilti nan Miami
 • Travay ak kominote a ki antoure yo idantifye bezwen ak devlope solisyon teknoloji collaboratively.

Tanpri gade The Underline Tech Mèt Plan isit la.Teknoloji inisyativ

 • Gratis koutwazi fil kominikasyon Hotwire
 • Amelyore eksperyans nan pak fizik
 • Bay evenman sou entenet /vityel ak pwogramasyon
 • Fe resous teknoloji plis aksesib nan kominote a
 • Sekirite, vi prive ak sekirite
 • Resous edikatif ak jwet pou timoun
 • Enfomasyon tan reyel sou transpotasyon piblik ak Mobilite
 • Angajman sosyal ak sivik
 • Resous edikasyon prezante Flora lokal yo ak fauna
 • Amelyore sivik ak angajman sosyal
 • Bay resous teknoloji ak edikasyon
 • Kreye milti-bileng kontni ak Entelijans Atifisyel (AYI) zouti tradiksyon

Fondasyon Rechech kominote

Konvesasyon ak Oganizasyon kominote lokal yo prezante diferan katye tou pre The Underline yo nan lod yo kolekte fidbak soti nan kominote a sou ki defi teknoloji ak entere yo enspire pa epi yo vle eksplore ak ki pwoblem yo ta renmen Adres. Objektif nou se rive katye tou pre ak byen lwen-pa selman yo pi pre The Underline .


Pwoje ak patenarya

Eksplore teknoloji sou The Underline pa ta dwe posib san sipo nan patne kominote enkwayab nou an, ki te ke tan yo, lajan ak resous.

Vizite yo pral kapab:

 • Jwe yon edikasyon ogmante reyalite jwet devlope pa Miami Dade Kolej, akse plis enfomasyon sou sa ou ka fe sou The Underline .
 • Aprann sou sa ki ap pase ansanm The Underline , tankou evenman gratis, pwogramasyon ak aktivite.
 • GPS kote ou bezwen ale.
 • Kontakte nou avek kesyon oswa ba nou fidbak.
 • Ak kom toujou - sipo The Underline pa bay.

The Underline Konsèy teknoloji

Jon Belgrad – Ofisye Pwogram, Fondasyon Knight

Josh Schertzer – Direktè Jeneral ak Chèf Teknoloji Ofisye Teknoloji enterprise, Blackstone

Galen Treuer - Klima Tech ak Manadjè Inovasyon Ekonomik, Konte Miami-Dade

Jacky Wright - Chèf Teknoloji ak Ofisye Platfòm, McKinsey

Francesca "Cesi" de Quesada Covey - Chèf Devlopman Ekonomik ak Ofisye Inovasyon, Miami-Dade County

Jordan Bargas – Vis Prezidan an chèf, konpayi ki gen rapò

Dustin Goodwin - Tèt nan Teknoloji, ZCG konsiltasyon

Lucas Hernandez – Global Patenarya Plon, Microsoft filantropik

Gregory Galant - CEO, Muckrack

Maja Vujinovic – Managing Director, OGroup

Mike Novak - EVP, Teknoloji Enfòmasyon ak Cyber Sekirite, Hotwire Kominikasyon

Natalie Perez - Sr. Associate Global Regilatè, Hogan Lovells

Plis enfòmasyon isit la.

Kesyon oswa Komante?