Jwenn dènye nouvèl ak dènye nouvèl yo!

The Underline Virtual Yoga

12 Oktòb 2023
6:00 pm | 7:00 pm

Yogis! Friends of the Underline kontan pote tounen chak semèn gratis klas vityèl sou entènèt yoga ki mache ak batis Sante nan Sid Florid! 

Tout laj ak nivo yo akeyi yo patisipe!

Konekte sou pye a epi jwenn au ou [nomalman].
Powered pa 💻 sante Batis

🔗 Detay lyen: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vcO7yoZlSg21eoHfQlB6PA

The Underline Virtual Yoga gratis ak sipò jenere sante sante ak byennèt sante batis Sante Sid Florid. Patisipan yo ki kapab, yo ankouraje yo fè yon don nan nenpòt ki kantite lajan nan theunderline.org/donate.

Abònman nan bilten nou an resevwa dènye nouvèl sou lòt pwogram soulinye ak evènman ak fè yon don nan nenpòt kantite lajan pou sipòte vizyon nou yo ak misyon. Epi, swiv nou @theunderlinemia sou Facebook, Twitter, ak Instagram. Sèvi ak #UnderlineYoga yo dwe chin an tap sou medya sosyal nou an.

Evenman te fini